Home Brewed equipment

 

 

 

 

y2004g

 

VOJVODJANI

Radioamateri bez CB

QRV na KT, 50, 144, 432, 1296 i 2320 MHz, CW, RTTY,

PSK, SSB,WSJT

 

Navala primitivizma u našem pokretu, po našim opsezima, posebno na repetitorima, krnji ugled radioamaterstva, HAM SPIRITA i ne bez muka davno stečen epitet "ambasadora dobre volje". Primitivizam buja na neznanju a neznanje na lenjosti. Da nema većeg zla od neznanja spoznao je još Sokrat, pre 2000 godina.

Zbog toga se je jedna grupa radioamatera iz Novog Sada izdvojila iz RK STARI GRAD i okupila se da bi sačuvala, odnegovala i širila ove tradicionalne vrednosti našeg pokreta.

Ubuduće će ova grupa svoje radove prikazivati na ovom sajtu. Samogradnja i HAM SPIRITsu stvari koje su kod većine mladih radioamatera malo poznate a zapravo duh pravog radioamaterstva počiva na tome.

Mnogi e-majlovi sa raznim pitanjima, poslatih posle posete ovim stranama, potvrdjuje da ove strane podstiču i pomažu onima koji bi želeli više da nauče, posebno o samogradnjama koje su u nas gotovo zamrle.

Veliko je zadovoljstvo kada se sagradi neki uredjaj, sa razumevanjem onoga šta se krije iza fasade hardwera. Za to se treba malo potruditi i proučiti a zadovoljstvo uspeha ce biti mnogstruko veće.

Unazad nekoliko godina završili smo niz interesantnih projekata, od kojih su neki ovde opisani. Povremeno ću dopunjavati ove redove sa novim prilozima.

Naslov VOJVODJANI je sasvim slučajno odabran, nastao je u TESLA MEMORIJAL-u 2004.

Podnaslov je nameran. Upotreba radiostanice umesto telefona ili mobilnog nema veze sa radioamaterstvom. Priči na bandovima, repetitorima uz pivo, rakiju, vino ili posle njih nije mesto na našim opsezima već u kafani.

U svetu, kome danas svesrdno težimo, nigde CB nije deo radioamaterskih organizacija.

Kako sam postao YU7YG

YU7YG' small QSL Galery

 

 

 

 

 

 

Linear za 6m

Linear za 1296 MHz

Rezonator lineara za 1296

Transverter 20/6 m

 

Far za 144, 432 i 1296 MHz

 

 

 

 

 

 

Counter