Home Brewed equipment

 

 

 

 
 


y2004g

Antene

 

Sadržaj:

- Parabola za 2.3 GHz

- Helix antena za 2.3 - 2.4 GHz

- Parabola za 1.3GHz

- Stakirane Yagi za 2m

- Maksimalna dobit Yagi antena

- Power Splitter i kako do njega

- Stakirane Yagi za 70cm

- 2 El. QUAD za KT

 

Parabola za 2.3GHz

Prabola je napravljena od islužene parabole satelitske antene. Klasične parabole za ove namene se odavno zamenjuju sa OFFSETparabolama pa i nije teško naći neku od onih klasičnih, aluminijskih naravno.

Izmerene vrednosti : prečnik parabole D= 1180mm a dubina s=205mm. Fokusna udaljenost f=425mm. a f/D=0.36

Za ovu parabolu iluminator je cirkularan, prečnika d=92mm i dužine 350mm. Antenica iluminatora je lambda/4 sa M4 na vrhu, za podešavanje rezonancije. Antenica je montirana na 74mm od slepog kraja iluminatora.

Dobit ove parabole na 2320MHz je oko 26dBi ili 24dBd. Ako se uporedi sa zračenjem dipola, izračena snaga je preko 250 puta veća! Za raspoloživih max 14.5W mog  PA, ERP je preko 3,6kW.

Iluminator parabole sa antenicom (Sl. levo) i montirana parabola (Sl. desno)

 

 

Helix antena za 2.3 do 2.4 GHz

Wireless internet se u nas sve više koristi. Moje prve veze wireles interneta su išle preko D-Linkovog Air Plus i dvostrukog kvada. U zadnje vreme veze su se sve teže uspostavljale, verovatno zbog jakog polja releja mobilnih telefona u blizini. Odlučio sam da probam da sa nekom boljom antenom da popravim stvar. Na internetu sam naišao na niz rešenja, da bi se na kraju odlučio na jedno jednostavno, koje sam mogao da ostvarim za nekoliko sati a od materijala kojeg sam našao po mojim fijokama. Odabrao sam helikoidalnu antenu sa 12 navoja.

Na PVC cev prečnika 40mm namotana su 12 navoja žice preseka od 2.5mm2, sa PVC izolaciom. Napaja se preko N konektora i stubom za prilagodjenje od bakrene trake pravougaonog trougla, cije su katete 71mm i 17mm. (Sl. 1.) Hipotenuza ovog trougla je nastavak navoja a vrh kraće katete i hipotenuze je zalemljen na vrući kraj N konektor. Reflektor je velicine 140 x 140 mm. Napravio sam ga od kaširanog materijala, debljine 1.5mm. Al lim debljine 2 mm bi bio bolje rešenje, dao bolju mehaničku čvrstoću.

 

SL. 1. Helix antena sa stubom za prilagodjenje

Ova antena pored opsega od 2.4GHz pokriva i 2.35GHz koji koriste radio-amateri. (Sl. 2)

 

Sl. 2. Gubici refleksije: M1-Gubici na amaterskom opsegu. M-2 gubici na wireless kanalima.

 

 

Sl. 3. Helix antena privremeno montirana u prozoru.

Sa dvostrukim kvadom veze se nisu vise mogle ostvarivati. Sa ovom helix antenom veze su se uspostavljale brzo i iz prvog pokušaja.

 

Parabola za 1.3GHz

Parabola je drvene konstrukcije koja nosi pocinkovanu mrežu sa okcima velicine 12 x 12 x 0.6 mm. Efektivni prečnik parabole je 3050 mm., dubina s = 335 mm. Fokusna udaljenost = 1685 mm a odbnos f/D = 0.56, dobar za cirkularni iluminator. Prečnik iluminatora je 150 mm, dužina 600 mm, dužina antenice je 46 mm. napravljena je od bakarne cevčice prečnika 6mm. Na kraju antenice je zavrtanj M4 za podešavanje rezonance. Antenica je udaljena 140 mm od slepog kraja iluminatora.

Dobit ove abtene je 29.25 dBi ili oko 27 dBd ili oko 500 puta veća izračena snaga od dipola..

 

Parabole za 1.3 i 2.3 GHz u kontestu NT2007

 

Poredjenje izračenih polja long loop antena (32 el) i parabole od 3m na 1296 MHz.

 

Polje sa jednom long loop antenom od 32 el/20 dBi i 10W (Sl. levo) Polje sa 4 stakiranih loop antena od po 32el sa ukupno 24dBi i 10W (Sl. desno)

 

Izračeno polje sa parabolom od 29 dBi i 10W (Sl. levo) Polje izračeno istom parabolom ali sa 120W (Sl. desno)

 

Na sistemu radili YU7YG, YU7DZ, YU7DD

 

Stakirane Yagi za 144MHz

Osnovne smernice za gradnju UKT antena uzimam iz ARRL Antennabook, 29-to izdanje, strana18-28. (High-Performance Yagi for 144, 222 and 432MHz, autora K1FO). Pošto na našem tržištu nema materijala koji K1FO predlaže, antene sa novim materijalima približnih dimenzija, moraju se opet optimizirati. Optimizirane su za optimalan dijagram zračenja, max pojačanja, max odnos napred-nazad i minimum imaginarnog dela kompleksne ulazne impedancije. To radim sa NEC i MMANA.

Antena ima 12 elemenata, boom joj je dug 2.5 lambda (nešto preko 5m) i ima dobit od 12.5 dBd. Stakirane su dve, na razmaku 3.58m(E) ili 3.30m (H) a povezane power splitterom. Dobit obeju je nešto više 14.5dBd.

Detalj Gama Matcha za 12el Yagi za 144MHz

 

Maksimalna dobit Yagi antene

Maksimalna dobit jedne yagi antene je ograničena njenom duzinom. U prilogu Pojačanje antena i stakiranje se nalazi dijagram iz koga se može dobiti maksimalno pojačanje neke Yagi antene ali samo u slučaju da je optimalno uradjena. Praktično se mogu dobiti samo manje vrednosti od onih iz dijagrama.

 

Power Splitter za 2 antene

za 144 MHz

Napravljen je od pravougaone Al cevi unutarnjeg otvora DxD. (mere u mm date su u skicama). Kroz centar prolazi cev ili pun materijal prečnika d, koji povezuje vruće krajeve N konektora. Karakteristična impedancija power splittera za povezivanje 2 antene mora da je 71 oma, pa je odnos D/d=2.82. Ukupni razmak krajnjih N konektora je 1039mm za 144.3MHz, 347mm za 432 MHz, 115mm za 1296 i 65mm za 2320MHz.(razmak meren izmedju vrućih krajeva konektora). Tačno na sredini tog razmaka je montiran konektor vod ka RTx-u. Iste duzine vaze i za splitter za 4 antene, samo sto je odnos D/d sada 1.96, (karakteristična impedansa je 50 oma!), a srednji vod povezuje vruć kraj svih pet N konektora.

Krajeve Al četvrtaste cevi treba dobro zatvoriti, kako ne bi prodirale atmosferalije i insekti. Na donjoj strani cevi, pri svakom kraju, izbušiti po jednu rupicu prečnika ne veceg od 1mm, za odvod kondezata. Ako ste se pridržavali datih mera, nema potrebe za naknadnim podešavanjem.

Da bi opisani splitteri dobro funkcionisali sve antene u sistemu moraju da su ulaznog otpora od 50 ohma, sa malim SWR-om a svi napojni kablovi od splittersa do antena moraju biti iste duzine. Napojni kabel od splittera do RTx može biti bilo koje dužine karakteristične impeancije od 50 ohma.

Skica power splittera za 2 antene

Skica power splittera za 4 antene

 

Yagi za 432MHz

Ustvari ovde radi se o dvema YAGI antenama od po 16el stakiranih za maksimalnu dobit, povezanim sa power splitterom za 2 antene a za 432 MHz.

Osnovne smernice za gradnju su preporuke K1FO (ARRL Antennabook, 29-to izdanje, strana18-28.)

Optimizirane su za optimalan dijagram zračenja, max pojačanja, max odnos napred-nazad i min. SWR, sa progr. MMANA. Pojedinačno svaka ima oko 16dBi a stakirane, nesto vise od 18 dBi. U pripremi je jos jedan par antena.

 

 

2 x 16el za 144 MHz na stubu sa power splitterom

 

Izračeno polje jedne antene od 16el/17dBi i 35W (Sl. levo) Ista snaga samo sa dve stakirane od po 16el (oko 19dBi) (Sl. desno)

 

Jedna Yagi od 16el/17dBi ali sa 300W u njoj (Sl, levo) 300W u 4 stakiranih Yagi od 16el (oko21dBi) (Sl. desno)

Na sistemu su radili YU7YG i YU7DZ

 

2el. QUAD za 14, 21 i 28MHz

QUAD je za 14, 21 i 28MHz a izradjen je od pecaroških štapova (6m). Medjusobna udaljenost elemenata je tako odabrana da na svakom DE imamo 110 oma. Sa lambda / 4 transformatorom od koaksijalnog kabela (75 oma) transformišemo 110 na 50 oma. Sva tri kabela (75 oma) releima se preklapaju na jedan RG213, koji vodi do stanice.

Razmaci elemenata su nešto veci od onih za maksimalnu dobit ali smanjenje dobiti je neznatno (0.2dB). U ovom slučaju nisu potrebni dodatni prilagodni elementi (GAMA MATCH) koji su osetljivi na uticaj atmosferalija.

Osnova je uzeta iz preporuka W6SAI a konstrukcija po iskustvu u gradnji (YU7YG) od daleke 1964 do danas.

Zdravko (YU7DZ) radi njime vec vise od 4 god., bez intervencija. Mada u lošim prilikama koje su vladali etrom (Sunce i pege se odmaraju HI), sa TS-430 i ovom antenom, je za nepunih 3 godine uradio 228 zemalja.

 

Quad na krovu kuće YU7DZ

 

Koko napraviti ovaj QUAD?

 

Na sistemu su radili YU7YG i YU7DZ

 

 

 

 

Linear za 6m

 

Linear za 1296

 

Rezonator lineara za 1296

 

Transverter 20/6m

 

Far za 144, 432, 1296 MHz