Home Brewed equipment

 

 

 
 


y2004g

Linearna pojačala

Sadržaj:

- Linear za 6m sa 2 x GI6B

- Linear za 23cm sa 2 x 2C39B

- HF VOX

- Linear za 70cm sa 2 x GI6B

- Linear za 2m sa GS35b

- Tranzistorsko linearno pojačalo za 2m

- Linearno pojačalo za 2m sa QQE06/40

 

Linear za 6m

Realizovan sa 2 kom GI6B u GG, paralelno. Anodni napon je 2200V. Za hladjenje sam se opredelio na manje bučnu ali i jeftiniju varijantu: ventilatore iz napojnih jedinica iz PC. Na Internetu sam naišao na mnoge koji su to oprobali i ocenili kao dobro rešenje. Mislim da će to ipak biti ograničavajući faktor za rad sa max. raspoloživom snagom. No kako moje relacije nisu duge (više slušam na bandu nego što emitujem), biće to dobro rešenje.

2xGI6b sa PI-L filtrom (Sl.levo) Katoda sa ulaznim PI filtrom

Anode i katode se hlade sa tri PC ventilatora. PTT je rešen HF Voxom a kontrola zagrevanja tajmerom.

 

HfVox (Sl.levo) i timer za uključenje grejanja (Sl.desno)

Shema HfVox

Shema timera

 

 

 

Linear za 23cm

Linear je napravljen sa dve 2C39B vezane paralelno. Anodni napon je 1000V. Rezonator je profesionalno uradjen (drugar mi je alatničar HI)

Prekapčanje prijem/predaja je sa 2 kom koaksijanih releja CX120D, upravljanih HF VOX-om ili sa PTT. Ovde sam morao da modifikujem koaksijalni rele na ulazu i ugradim izvod za PTT iz uredjaja (preko koaksijalnog kabela pobude). Predvidjeno je i mesto za ugradnju i upravljanje antenskog pretpojačala.

Cevi koje sam imao su jos iz dalekih 70-tih, morao sam im ponovo udahnuti zivot.

Rezonator sa cevima (Sl. levo) Katodni krug (Sl. desno)

 

Zadnja strana sa turbinom (Sl. Levo) Prednja strana lineara (Sl. desno)

 

VF VOX

Hf Vox je često korišćen metod za prekapčanje sa prijema na predaju i obrnuto. Mora se medjutim biti oprezan kod prekapčanja tranzistora najnovije generacije, GaAs FET, GaAs Power Fet ili HEMT, gde na ulazima pretpojačala nesme snaga da bude veca od 1 mili wat!.

Opisani VF Vox je napravljen za VHF/UHF ali uz povećanje sprežnog kondenzatora (sa 0.5 na destak pF) sistem dobro radi i na KT.

VF sa ulaza se ispravlja i triplira te dovodi do baze BC tranzistora. Tranzistor obara napon na nožici 2 IC555 a na izlazu 3/IC555 se pojavi 12V. Ovaj napon otvara tranzistor BD koji aktivira PTT rele. Kada nestane VF signala, BC viće ne provodi ali kondenzator od 2MMF se prazni preko potmetra od 470k. Ovim se potmetrom reguliše vreme pražnjenja - zatezanja.

Ako se koriste releji cija je pobuda 12V a ukupna struja pobude ne prelazi 250mA, oni se mogu se prikljuciti neposredno na izlaz IC (nozica 2/555).

Shema za HfVox

 

Linear za 432MHz

Zdravko, YU7DZ, se dobro zagrejao za rad u na 432MHz. Do sada je radio sa 25W i jednom Yagi antenom od 16el. Dogovorili smo se da mu poboljšamo uslove tako da napravimo antenski sistem od 2x16el, koji ćemo u dogledno vreme duplirati na 4x16. O tim antenama vise na stranici Antene. Ali i da povećamo snagu TX sa jednim pojačalom snage.

PA je sa dve GI6B, paralelno u GG spoju, sa 1800V anodnog napona. Uz pobudu od 35W sistem bi mogao da da preko 700W. Podesavanje TUNE i LOAD izveli smo sa par konusnih zupčanika i modifikovanim zavrtnjima. Podešavanje je fino i bez histereze.

Osnova koncepcije je rešenje Dragana, YU1AW, (TNX na FB pomoći Dragane !) .

 

 

Linear za 2m sa GS35b

Prvobitno sam planirao PA sa dve GI7b, sticajem okolnosti dosao sam do odgovarajucih tranformatora za snažnije pojačalo. Biće to PA sa GS35b sa 2500VDC na anodi. Pobudom od 100W (IC910) očekujem da u anteni budu 1900W (po podacima YU1AW). Delovi napajanja i upravljanja su završeni. Ostaje mi, za mene dosadan i naporan posao oko mehanike i limarije ali i najinteresantnije: završno podešavanje uredjaja.

Shema i konstrukcija PA (YU1AW)

Elementi anodnog kruga PA (YU1AW)

Za inicijalno upravljanje pojačalom koristim HF Vox. Šema je ista kao kod prethodno opisanih lineara. Pošto se radi o velikoj snazi, morao sam da obratim pažnju na sekvencu - redosled uključenja i isključenja relea. Sekvenciono upravljanje ovih relea umesto nekoliko vremenskih relea iskoristio sam PIC 16F84A, o tome vise u nastavku teksta.

Radna tacka cevi se regulise "zener diodom snage". Spoj omogućava da se bira radna tačka za C (CW) ili B ili AB (SSB) jednostavnim dodavanjem jednog otpora u seriju potenciometru od 5k. Kako se radi o malo većem prednaponu, koji je na granici koji se moze dobiti od TL431, dodata je zener dioda od 3V.

Zener dioda snage za GS35b

Podešavanje izlaznog stepen (PLATE i LOAD) sam rešio sa home made servo-motorima. Podešavanje je komforno i jednostavno a komande-tasteri su na prednjoj ploči lineara.

Sa buvljaka sam nabavio male motore sa reduktorima (12 V DC, 60 mA) sa ca 1 o/sec na izlazu. Na izlaznu osovinu montirao sam navojno vreteno (M3). Navojno vreteno pomice teflonsku "maticu" napred nazad, zavisno od smera okretaja motora. Ova "matica" fiksirana je sa 2 zavrtnja na limove Ct - TUNE i Cl - LOAD, tako da ih gura ili povlaci ka "statorima" na anodnom kolu, čime povećava ili smanjuje kapacitet.

Izgled PA sa GS35b i C Load sa servo-motorom

Sekvencu uključenja i isklnjučenja PA kontrolise PIC 16F84A. Ovde PIC zamejuje nekoliko vremenskih relea. Mada je ovaj PIC vremešan i sa relativno malim setom komandi, mogao bi da obavlja i složenije poslove. O eventualnim proširenjima kasnije.

U slučaju potrebe promena u funkcijama sekvenci, sve se lako izvodi, softwerski, bez zahvata u hardweru..

Za optimalno rešenjue preklapanja dobro je znati (izmeriti) vremena ukljucenja i iskljucenja ugradjenih relea.

Generator sekvenci ukljucenja i iskljucenja PA sa 16F84A

PIC Generarator sekvencije uključenja i isključena lineara. Tranzistori i releji su izdvojeni.

 

 

Tranzistoski PA za 2m i 80W

sa MRF245

Linear sa ovim tranzistorom može da radi sa pobudom do ca 8W i pojačanjem snage oko 10 puta.

Materijal koji je ovde upotrebljen nije teško naći, što po radnjama što po fijokama. Ako baš zapne oko nabavke nekih retkih C5,C6,C7,C8, nešto od toga bi se našlo i u mojoj furdi. Ako zatreba rado ću pomoći ...

Slika levo: PA sa hladnjakom i ventilatorom. Slika desno: HF VOX sa filtrom harmonika.

Shema lineara za 2m

 

Linearno pojacalo za 2m sa QQE06/40

Tetrode i pentode su veoma zahvalne cevi za PA. Sa samo jednim stepenom PA mogu se postići znatna pojačanja. Tako da se na pr. sa pobudom od ca 2.5W sa QQE04/40 mo`e se dobiti ca 90W VF a sa istom pobudom i sa 4X250B može se dobiti i čitavih 200W VF. To se nemože postići ni sa jednim tranzitorom. Cev može da "istrpi" znatna impulsna preopterećenja, tako da se u SSB modu mogu dobiti i dvostruke vršne snage (PEP).

Cena ovih prednosti se plaća složenijim napajanjem tetroda (Uf, -Ug1, Ug2, Ua). Zbog velikog pojačanja mora se obratit naročita pažnja izgradnji kako bi se izbegle nepoželjne reakcije, "divljanja".

Početkom 70-desetih prošlog veka (HI) za tek nabavljeni FT-480-R napravio sam PA sa QQE03/20. To nije bilo baš nabolje rešenje, nekom jačom cevi a uz isti RTX bi dodbi znatno veću snagu, ali u furdi sam imao sve delove i mogao sam da ga brzo završim. Nisam ga baš mnogo koristio i negde ga zaturio. Posle 35 godin, tražeći nešto, nabasao sam na njega i rešio da ga malo doteram : da mu povećam snagu sa QQE06/40. Ugradio sam mu stabilizaciju prednapona prve i stabilizaciju napona druge rešetke, ugradio mu instrument, dodao mu HFVOX (opisan na ovom WEB-u pod sitnice) i dr. Ispravljač je bio dovoljno predimenzioniran da istrpi ove izmene.

Nakon obavljenih prepravki i dodatna podešvanja, sa pobudom od 1.5W uspeo sam da dobijem ca 40W u anteni.

 Levo watmetar, izmedju lineara i watmetra IC2 i linear sa QQE06/40

 

 

 

 

 

 

Linear za 6 m

Linear za 1296 MHz

Rezonator lineara za 1296

Transverter 20/6 m

Far 144, 432 i 1296 MHz