Home Brewed equipment

 

 

 
 


y2004g

Pretpojačala

 

Sadržaj:

- Pretpojačalo za 23cm

- Pretpojačalo za 2 m

 

Pretpojačalo za 23cm

Pretpojačalo je izradjeno u HEMT tehnologiji. Kućište je od glodanog aluminijuma a priključci su N konektori. Prekapčanje je izvedeno koaksijalnim releima CX120D. Upravljanje koaksijalnim relejima ide iz RTx, preko koaksijalnog kabela. Zbog toga sam ulazni rele morao modifikovati kako bi taj DC signal iz RTx izveo iz oklopljenog sistema. Izbušena je rupica naspram ulaznog kontakta koaksijalnog relea a za kontakt zalemio malenu prigušnicu. Drugi kraj prigušnice "ohladio" sa chip kondenzatorom od 1nF i priključio na kalemove oba relea. Na taj način DC PTT signal iz RTx direktno napaja releje.

Da bi ovo funkcionisalo RTx mora na antenskom priključku (za vreme prijema) da ima +12V. Neki uredjaji nisu predvidjeni za ovakav pogon ali se svaki može modifikovati. Vrlo je moguće da tog napona kod nekih uredjaja, zbog kara više i nema. Mnogi OPs, iz neznanja ili nemara, priključe neadekvatnu antenu (tipa zatvoreni dipol na pr.) i naprave kratak spoj. Rezultat je obično izbijanje osigurača ili zaštitnog otpora. Taj se kvar obično lako otkloni.

Šum ovog pretpojačala je oko 0.6dB a pojačanje 25dB.

Upotrebljeno kućište nije za spoljnu montažu. Pretpojačalo se koristi u takmičenjima a za to vreme se montira u cev nosača antene na paraboli.

Kako više i ne idem na takmičenja, pretpojačalo sa antenom i iluminatorom parabole sam poklonio radioklubu Bački Petrovac.

Izgled sastavljenog pretpojačala

 

 

 

Pretpojačalo za 2m

U svojoj furdi naišao sam na pločicu gotovog pretpojačala (SSB Electronik SV-1440), sa tada popularnim selektiranim BF981. Sa dodatna dva koaksijalana relea, sklopio sam antensko pretpojačalo koje je unelo novu živost u moj prijemnik (IC-910). Pretpojačalo se napaja i upravlja iz uredjaja preko koaksijalnog kabela. Po podacima SSB Electrinic, ovo pojačalo treba da ima šum 0.7dB, 3rd IP od +3 dBm a pojačanje mu je podesivo 15 ili 25dB. Ugradjeno je u kućište koje je predvidjeno za montažu na stub, neposredno ispod antenskog sistema. Koristim ga jedino u takmičenjima. Za stalnu spoljnu montazu, kućište bi trebalo da je kvalitetnije ili da se pretpojačalo ugradi plastičnu kutiju.

Ako se neko odluči za gradnju ovog pretpojačala mogu da mu ustupim neke od kritičnih delova (Chip kondezatori, preklopnik za podešavanje pojačanja ..).

Pretpojačalo u kutiji, pored uzengija se vide N konektori.

 

 

Shema pretpojacala

 

 

 

 

Linear za 6 m

 

Linear za 1296 MHz

 

Rezonator lineara za 1296

 

 

Transverter 20/6 m

 

 

Far za 144, 432 i 1296 MHz