Home Brewed equipment

 

 

 
 


y2004g

 

Sitnice koje pomažu

 

Sadržaj:

- N1MM Logger - UFB kontest program

- Zaštita od prevelikog napona napajanja

- Zener dioda snage: do 4A, 3 - 30V

- Timer za grejanje cevi linera

- Precizne SWR sonde za 432MHz i naviše

- Pick up za preciznu sondu za 432MHz i naviše

- HF - VHF - UHF VOX za lineare

- HF - VHF - UHF VOX za pretpojačala

- SWR za 144MHz i niže

- Sekvencionalno uključenje antenskog relea

- Interface za AFSK-RTTY, PSK, SSTV ...

- Izlazna snaga i rad na PSK

- Proračun malih transformatora

- Napajanje 3 BAND kvada jednim kabelom

- RigExpert ili DIGIMASTER PRO 3 ?

 

N1MM Logger

Besplatan program za konteste u opsegu od 160m do 1mm i za CW, SSB, RTTY, PSK

Program su napisali (i još uvek dopunjavaju), grupa vrsnih takmičara ali i isto tako dobrih programera. Program može besplatno da koristi i testira svaki amater. Nove ideje, primedbe i bugove su dobrodošli.

Program je veoma obiman, pruža mnogo ali je i zahtevan kod instalisanja. Ako si od onih kojima je učenje i istraživanje muka onda program sigurno nije za tebe, ostani bolje na nekom od metuzalema, DOS programa.

 

Šta to sve može N1MM Logger ?

Pored "standardnih" stvari koje smo već dosada susretali kod takmičarskih programa, ovaj program nam nudi mnogo, mnogo toga novog, izmedju ostalog i

1. Stalnu vezu sa nekim od klastera i pred očima ti je izbor pozivnih znakova koje bi trebalo da uradiš ili zbog množitelja ili zbog poena ili ih uopšte ne treba da radiš. Svi znaci su označeni raznim bojama pa tako znaš dali ti je to dupli množitelj, ili samo množitelj ili poen. Pritiskom tasterom miša na odabrani znak, tvoja se stanica seli na na QRG odabrane stanice (makar bio i na nekom drugom opsegu), bira antenu za taj opseg.

2. Omogućava istovremeni rad jednog operatora sa dve stanice ili sa dva VFO-a. Dok jednom pozivaš CQ, na drugom opsegu slušaš ...

3. Za velike rate QSO-a omogućava ESM (Enter Sends Messages) mod rada. Umnogome pojednostavljuje i ubrzava rad: Upišeš znak korespodenta i otkucaš Enter. Tvoja stanica šalje poruku korespodentu i prelazi na prijem. Korespodent ti vraća relaciju, ti upišeš primljen relaciju i otkucaš  Enter. Tvoja stanica automatski potvrdjuje prijem korespodentu a program upisuje vezu u log. Ako te zatim niko nije pozvao, otkucaš Enter i tvoja stanica započinje nov CQ ...

4. Možeš da programiraš ukupno 24 poruke po vrsti rada. (CW/SSB/RTTY/PSK).

5. Podržava bezbroj takmičenja. Ako neko takmičenje nije programirano, što je malo verovatno, možeš je sa programirati.

6. Koristi zvučnu karticu kao DVK.

7. Radi zajedno sa MMTTY i MMVARI u RTTY, PSK i mnogim drugim digi modovima.

8. Podržava mnogobrojne prozore na ekranu, tako da lako pratiš i upravljaš radom na stanici i ujedno imaš efikasan pregled.

9. Podržava rad sa dva monitora.

I mnogo, mnogo toga još ......

 Program ima veoma obiman Help fajl na engleskom. Za one koji se teže koriste engleskim, veoma će teško naći odgovore na sva svoja pitanja, zato sam napravio nekoliko kraćih uputstava za korišćenje ovog programa, posebno za one koji ne barataju sa OS WIN, i olakšaće start u radu sa programom. Uputstva su pisana u Wordu i lako se mogu skinuti i odštampati. U N1MM na KT su data uputsva za podešavanje programa za rad na KT. U N1MM na UKT data su uputstva za podešavanje programa za rad na V/U/SHF. U N1MM komande su skupljene sve komande na koje se program odaziva. Imam nameru da napišem još nekoliko uputstava (RTTY, PSK, ....)

N1MM na KT

N1MM na UKT

N1MM komande

 

Zastita od prevelikog napona napajanja

Ovaj sklop je jednostavan i lako ga je napraviti, a sto je najvažnije neće dozvoliti da kvar u ispravljaču kada napon skoči i ošteti skupi uredjaj.

Na šemi se može pratiti njegovo delovanje. Napon napajanja (13.8V Stab) preko R3 i R4 aktivira tranzistor (BC337) koji uključuje rele d a on, preko svog kontakta napaja uredjaj. Ako napon napajanja iz bilo kog razloga poraste preko podešenog nivoa, zener dioda počinje da provodi i aktivira tiristor BRX46. Ovaj opet kratko spaja napajanje baze tranzistora čime se prekine napajanje relea.

Fino povećanje praga reagovanja zaštite (u manjim granicama) se može podešavati sa otporom Rx. Prag podešavati potenciometrom vezanim kao reostat. Kada je podešavanje završeno, izmeriti vrednost otpora potenciometra i zamenuti fiksnim.

Shema zastite od preveliog napona

 

Zener dioda snage do 4A i napona od 3 - 30V.

Spojem sa šeme se omogućije kontinuirano podešavanje prednapona PA u GG spoju. To znači optimalno postavljanje mirujuće struje izlaznih cevi (radne tačke).

Osnova stabilizatora je precizan stabilizator promenljivog napona TL431C, temperarutno stabilisan, spregnut sa darlington BDW84C. Ova sprega mora biti pouzdana da odziv na tranzijente (PTT, CW, uključenja ... ) ne dovede slučajno do oscilacija koje bi bile pogubne po cevi ali i po pobudnog uredjaja. Osigurac OS je brzi (F) vrednosti maksimalne dozvoljene anodne struje PA ili nešto manji. S14k30 stiti od prevelikih napona na tranzistoru BDW84C.

Dodavanjem malog promenljivog otpora, izmedju potenciometra od 10k i otpora od 1k, možemo optimizirati prednapon za CW. (Za SSB ga kratko spojiti prekidačem (CW/SSB).

Maksimalan prednapon u ovom spoju može biti do 30VDC uz struju do 4A i više. Tranzistor BDW84C montirati na odgovarajući hladnjak. Disipacija na njemu zavisi od postavljenog prednapona i anodne struje. Disipacija na tranzistoru je umnožak Ia (anodna struje cevi) i Ug (prednapon rešetke).

Shema Z-dioda snage

 

 

 

Timer za grejanje cevi

Katode izlaznih cevi kod linearnih pojačala snage, trebaju se dobro zagrejati pre nego sto se priključi anodni napon. Ako se to ne učin, vek trajanja cevi se drastično smanjuje.

Sklop izradjen u CMOS tehnici je ustvari precizan vremenski rele, koji dozvoljava uključenje visokog napona tek posle zadatog vremena (oko 2 min).

Oscilator i delitelj je IC 4060 koje počinje da radi čim se uključi ispravljač 12V Stab. U prvom trenutku proradi RESET na IC 4011 sa elektrolitom od 1MMF na ulazu. Nakon što se elektrolit napuni prestaje RESET i brojač počinje da broji. Za to vreme LED dioda LD trepće sve dok izlaz 2/4060 ne poraste na 1. Ovaj signal aktivira rele d (sa samodržanjem!) , koji dozvoljava uključenje VN. Ovaj precizni timer se može koristiti kao vremenski rele i u druge svrhe.

Shema timera

 

Precizne SWR sonde za 432MHz i naviše.

Sonda je napravljena od dva mesingana bloka 15 x 30mm dužine oko 100 mm. Uzdužno, kroz oba sastavljena bloka (sada 30x30mm) izbušena je rupa prečnika D. Na krajevima sonde montirana su dva N konektora. Jedna cev prečnika d zalemljena je na oba izvoda N konektora. Odnos D/d treba da je 2,31 (za karakterističu impedanciju od 50 oma). Pick up elementi, ima ih dva, čine ih posrebrena bakarna ili mesingana traka, 20 x 2 mm, debljine 0.2 mm (perca od PR relea). Na ca 15 mm od oba kraja sonde montiraju se ženski BNC konektor sa urezanim navojima. Ako nemate odgovarajuće ueznice, zalemite konektore pažjivo i jačom lemilicom.

Dalje, prema sredini sonde, na rastojanju od 20 mm od oba BNC ubuše se dve rupe i urežu navoji M5. Na krajeve oba zavrtnja (M5) montirati otpor od 100R (dva SMD otpornika od 200 oma tipa 1206 ili 1210, paralelno). Ukupna snaga otpornika treba da je od 0.25 do 0,5W). Uzdužna osa oba otpornika treba da se podudara sa osom zavrtnjeva M5.

Na svaki od BNC konektora zalemiti pripremljene pick up trakice tako da im suprotni krajevi, odozgo gledano, pokrivaju otvore M5 a odstojanje od bloka sonde oko 0.3-0.5 mm. Pažljivo uvrnuti zavrtnje sa prethodno zalemljenim otporima sve dok otpori ne dodirnu pick up traku. Fiksirati zavrtnje kontramaticama pa pažljivo zalemiti otpornike za trakice.

U dva muška BNC konektora, ugraditi shotky diode i provodni kondenzator od 1nF. Izvode nastaviti oklopljenim (mikrofonskim) kabelom do instrumenta.

Ova sonda je onoliko precizna koliko se obrati pažnja mehaničkoj obradi i montaži.

Priprema za proveru sondi (Sl. levo), izgled sondi pre konačne montaže

Rastavljen pickup za gore opisani SWR metar

Shotky sonda
Sa leva na desno : Kućište BNC konektora, dva prstena za abširm koaksijalnog kabela, pa igla (kontakt srednjeg voda koaxa), Šotki dioda sa što kraćim vodovima (paziti kod lemljenja da se dioda ne pregreje ! Lemiti što kraće vreme), kondenzator od 1 nF, mokrofonski kabel sa bužiom  za ojačanje ulaza kabla u BNC i zavrtnjem za zatvaranje (stezanje) BNC utikača.

    Sastavljen pickup za isti SWR metar

Kompletna sonda

Skica sonde

Na sistemima radili YU7YG i YU7DZ.

 

HF-VHF-UHF VOX za lineare

Vox prikazan na skici pokazao se dobrim i pouzdanim kod svih mojih dosadašnjih gradnji. DELAY mu se može podešavati praktično od 0 pa do desetak sekundi.

Može da aktivira i releje sa razlicitim naponima napajanja, rešenje je dato na skici.

Skica HF-VHF-UHF VOX-a

 

HF-VHF-UHF VOX za pretpojačala

Za razliku od HF VOXa za lineare ovaj VOX radi malo drugačije i kod instalacije se mora voditi računa o dole navedenim pojedinostima.

PP se može aktivirati na dva načina :

1. Ako je napajanje preko RTX-a, +12V se dovodi preko koaxijalnog kabela (i VF Prg ) i to samo kada je uredjaj na prijemu. Oba relea se aktiviraju a PP je u funkciji. Kada se predje na predaju, tih +12V nestaje i releji posle izvesnog vremena odredjenog sa 555, otpuste.

2. Ako se PP napaja napaja posebniom vodom, PP je u funkciji sve dok je posebni vod pod naponom. Kada se predje na predaju, VF preko kondenzatora od 1 pF aktivira VOX koji isključi PP. To isključenje traje sve dok VF postoji. Kada nestane VOX ostaje uključen kratko vreme definisano sa 555. To kašnjenje je učinjeno da bi se sprečila nepotrebna kratka prekidanja (skljocanje) kod SSB i CW.

Sa kvalitetnim koaxijalnim relejima (na pr. CX 140 D) ovim rešenjem se mogu prekapčati snage do 100W (Super AMP od SSB Elektronik tipa serije SP).

Bolji transiveri već imaju ugradjen prekidač za aktiviranje pretpojačala preko koaxijalnog kabla. Ako vaš uredjaj nema takvu mogućnost, modifikacija je veoma jednostavna. Napon napajanja treba uzeti sa +12 V za RX ( kod predaje ovaj napon nestaje!) i dovesti ga na antenski priključaka preko osigurača (100 mA je OK), prekidača i VF prigušnice Ne smete zaboraviti osigurač, jer ako se na uredjaj priključi neka antena, koja je za DC ima kratkak spoj (direktno na zatvoreni dipol ili loop na pr.), stradaće vam ispravljač ! Da bi mogli da koristite PP sa napajanjem preko koaksijalnog kabela, morate se opredeliti na antenu čija DE nema DC kratak spoj.

Skica HF-VHF-UHF VOX-a za pretpojacala

 

SWR metar za 144MHz i niže

Skoro svi uredjaji za 2m nemaju pokazivanje SWR. Vremenom ugradjena zaštita izlaznog stepena se razdesi, pa više nije efikasna. Ako se na anteni ili na napojnom vodu desi neki kvar, izlazni stepen Tx-a može tada lako da strada. Ovaj SWR se lako se pravi i treba da je uz svaki uredjaj.

Jednostavne je konstrukcije, lako se pravi i podešava. Od velike je pomoći kod podešavanje i kontrole antena i kablova.

Osetljivost sistema zavisi od osetljivost instrumenta, frekvencije i dužine kabela. Osetljivost je veća ako je kabel duži.

Osnova sonde je komad RG213 dužine ca 15 cm (za 144MHz i 5-10W). Skine mu se plastični omotač a ispod bakarnog omotača se provuče komad lakirane žice prečnika 0.3 do 0.5 mm Cul. Tačno na pola dužine bakarnog omotača, izvede se deo te lakirane žice. Na oba kraja omotača, na mestu blizu izvoda lak zice, zaleme se CHIP kondenzatori od 1nF. Izvod lak žice se oguli od laka i preko diode zalemi na 1nF CHIP.Jedan kraj neinduktivnog otpora (SMD) od ca 33 ohma se zalemi na srednji izvod lakirane žice a drugi na bakarni omotač kabela.

Slika sonde: na krajevima se vide CHIP od 1nF sa diodama. U sredini: izvod sa otporom.

Podešavanje: Kod snage od 10W na 144MHz, napon na diodama je veći od 1 VDC (Opseg od 2V analognog UNIMER ISKRA ( ili neki drugi instrument osetljivosti 20000 oma/voltu). Predajnik se preko SWR sonde optereti sa veštačkim opterećenjem od 50 oma. SWR se preklopnikom prebaci na FWD (Dioda bliža TX). Podesi se sa potenciometrom pun otklon. Preklopnik se zatim prebaciti na SWR (Dioda ka anteni), otklona ne bi trebalo biti ili mora da je jako mali. Ako to nije slučaj, proveri spojeve ili ponovi proceduru sa malo promenjenim otporom od 33 oma. U mom slučaju sa otporom od 33 oma SWR je iz prve bio "0".

Za veću snagu smanjiti a za manu snagu ili nizu frekvenciju povećati dužinu kabela RG213.

Ako vam instrument nije sa SWR skalom, napravite tabelu prema formul:.

SWR = (1 + a) / (1 - a). Za slučaj da je dobiveni otklon "a" a krajnji otklon skale 1.

Ako maksimalni otklon na skali instrumenta nije 1, a iz formule nam je tad očitani podeok podeljen sa maksimalnom podelom skale. Na pr. ako je maksimalni otklon instrumenta do 40uA a kazaljka pokazuje 10uA. Onda je a = 10/40 = 0.25 a maksimalan otklon 1 (40/40) a je SWR (1+.25) /(1- 0.25) = 1.66.

Shema SWR metra

 

Jednostavno sekvencionalno uključenje antenskog relea

Bazni uredjaj uz transverter za 13cm je modifikovani FT-480R. Jedna od modifikacija je da sam PTT signal sproveo do transvertera preko koaksijalnog kabela. Ako bih koristio PTT signal direktno, moglo bi doći do neželjenih situacija kada bi mogao da strada ulazni tranzistor pretpojačala ....

Program za logovanje (N1MM) aktivira PTT tek posle nekog vremena, (podesivo u programu N1MM), šalje CW ili SSB signal na Tx. Ovo kašnjenje sam podesio na 30 msec. To znači da će 30 msec nakon što N1MM aktivira PTT, transverter dobiti CW ili SSB signal iz računara. Za ovih 30 msec, PTT i relei moraju da završe pripemu prijemnika ili pretpojačala i Pa.

Vreme ukapčanja malih relea koje sam našao u furdi je oko 6 msec po releju. Vreme ukapčanja koaksijalnog releja je 15 msec. Mali relei su tako vezani da uključuju jedan drugog a vremena uključenja se sabiraju. Prvi se aktivira posle 6 msec, drugi posle 12 a četvrti posle 24 msec.

Kod prelaska na predaju , pojavom PTT signal, aktivira se koaksijalni rele i prvi od malih releja. Ovaj mali rele isključuje pretpojačalo već posle 6 msec. Četvrti mali rele se aktivira tek za 24 msec, kada uključuje PA. Koaksijalni rele je već prebacio svoje kontakte i opteretio PA, jer mu je zato trebalo svega 15 msec.

Nakon 30 msec sva priprema je obavljena i predaja može da počne.

Kod prelaska na prijem, N1MM prekida emitovanje (CW ili SSB), posle toga prekida PTT i svi relei istovremeno padaju. PA ostaje odmah bez napajanja, a pretpojačalo ga dobija za nijansu kasnije (vreme preklopa kontakta ili vreme "brake before make") a koaksijalni rele vraća antenu na pretpojačalo.

4 mala relea aktiviraju jedan drugog a krajnji posle ca 24 msec

Shema

 

 

Interface za digitalnu komunikaciju

(RTTY, PSK, SSTV .....)

Unazad nekoliko godina digitalne komunikacije su u nevidjenoj ekspanziji. Iz neznanja ili nehata mnogi nesavesni operatori čine greške koje ometaju rad drugih ali i krnje svoj ugled. Da bi izbegli te greške, pre svega treba poznavati sistem koji omogućuje ovu vrstu komunikaciju.

Kodiranje i dekodiranje obavlja računar sa svojom zvučnom karticom. Kod prijema u zvučnu karticu PC-a, na izvodu LINE IN ili MIC, se dovodi signal NF primopredajnika. Program obradjuje primljeni signal a dekodiranu poruku prikazuje se na monitor računara. Kod predaje, upisanu poruku računar kodira zvučnom karticom i na izlazu zvučne kartice: ZVUČNIK ili LINE OUT dobija se kodirani signal. Ovako dobijeni signala dovodi na MIC primopredajnika. Pri tome veoma je važno da se novoi signala tako podese da ne dodje do prepobude i izobličenja! (Kojekakvi kompresori, limiteri... na primopredajnicima su jak izvor izobličenja i treba ih obavezno isključiti !)

Kod predaje, programi treba da uključe PTT primopredajnika. To se obično dešava preko Comm portova. Detalj na donjem delu slike SL. 1  pokazuje tranzistorski prekidac za PTT i CW. Tranzistori sa slike mogu biti bilo koji sa pojačanjem od 100 i vise. (TUN)

Stariji uredjaji imaju tastovanje negativnog prednapona. Pre uključenja obavezno proveriti. Spoj na SL. 1 je predvidjen samo za tastovanje pozitivnih napona do ca +15V !

 

Podešavanje:

Opisano podešavanje se odnosi na programe WinPSK i MMTTY

Potenciometar P1 staviti na MIN a P2 u srednji položaj.

Uključi primopredajnik i odaberi USB. Aktiviraj MMTTY.

Nadji neku RTTY stanicu (14080 - 14095kHz) i podešavaj QRG RX tako da se oba "roga" primljenog signala poklope sa obe verikalne linije u prozoru za podešavanje MMTTY. Podesi P2 tako da je žuta linija "S" metra i crnom plju, ispod SQ, Not, BPF, predje vertikalnu crtu. Nakon kratkog vremena na ekranu mora se pojaviti dekodirani tekst. Ovim je nivo prijemnog signala podešen.

Nadji slobodnu QRG. Aktiviraj predaju (Taster sa crvenim TX ). Program preko PTT mora da aktivira TX. Anodna struja TX treba da je mala (Io).!

Položaj potmetra MIC GAIN na uredjaju je isti kao onaj koji je kada radiš SSB. Sa P1 lagano povećaj nivo signala na MIC predajnika, sve do trenutka kada ALC ne počne rasti. Anodna struja PA mora da bude u granicama dozvoljenog za RTTY rad ! (Pogledati u Manual uredjaja). Ako je prevelika smanji sa P1 da struja bude u dozvoljenoj granici. Ako počne ALC da raste, vrati P1 tako da ALC bude 0. Trajanje operacije svesti na max. 1 min. Ako u tom roku nije do kraja obavljena, ponoviti nakon 4-5 min pauze, kako bi se PA ohladio.

RTTY i PSK su veliki teret za PA. Striktno se drzati preporuka datih u Mnualu za RTTY rad uredjaja.

 

Sl. 1 Šema interfacea za digitalne komunikacije i CW

 

Izlazna snaga i rad sa PSK

Za katolički Bozić 1998, Peter G3PLX je radioamaterima poklonio divan poklon : PSK31 mod za rad sa PC računarima. Ko bi ranie  želeo da radi ovim FB modom, morao bi da da napravi poseban računar koji bi mogao da generiše prijem i predaju ovog signala. Naravno ds je to bila privilegija onih koji su vladali računarskom tehnologijom i imali mogućnost da to i naprave. Njih je bilo veoma malo. Sada je ovom modu dobio pristup svako ko je imao pristijan PC.

Prva verzija je bila bez BUFFER-a i podešavanje stanica je bilo samo sa VFO-om, dosta nezgrapno! Odmah po instalaciji programa uradio sam 27.12.1998. svoju prvu vezu u tom modu. Izlazna snaga mi je bila ca 30W (FT990) a korespodent mi je bio AA6YQ.

Nekako smo uspeli nagovoriti Petera da ubaci bar 1 BUFFER za pripremu naredne relacije, čime je mnogo olakšao i ubrzao rad. Kasnije su mnogi dogradjivali program, dodajući mu finese oko podešavanja (sa mišem na spektru ili vodopadu), mnoštvo BUFFER-a i dr.

Nekako na "mala vrata" je ostala fama oko izlazne snage kod PSK moda. Kao "sasvim je dovoljno" 20 -30 W za rad na PSK a "sve veće snage su nepotrebne". Na ovu "činjenicu" me je pre neko veče "upozorio" novajlija u ovom poslu (Sava, YT7TO), što me je i nateralo da ovo napišem.

Snaga od 20 - 30W i jeste dovoljna za "salonski rad" (većina PA RTX-a i ne moze da pod tim režimom bezbedno i da da vise) ali to nije uvek dovoljno. Ako nako želi ozbiljnije veze, posebno DX, a na CW, SSB i RTTY treba da ima na raspolaganju bar 1 kW. Ako analiziramo snagu u PSK31 modu, koja je za isti protok INFO manja za 11 puta od CW, SSB ili RTTY (to je zasluga uskog filtra od 30-tak Hz u softweru programa za prijem PSK signala), sledi da za adekvatan rad na PSK trebamo najmanje 100 W (100 x 11 = 1100 W), a za isti nivo kilovatnog CW, RTTY, SSB signala na strani korespodenta. Tu snagu (100 W) većina RTx u režimu za PSK ne može bezbedno da da, ali zato FT1000MP Mark V (sa kojim sada radim) sa max 200W izlazne snage 100W na PSK daje bez problema.

Za što manje ometan rad na PSK postoji jos jedna veoma važna začkoljica : sve stanice koje su u propusnom opsegu MF filtra uticaće na prijem PSK signala korespodenta, jer sve stanice iz propusnog opsega MF filtra preko ARP manje ili više guše signali ostalih stanica a ako je ometajući signal dovoljno jak, makar i nije na istoj frekvenciji ali prolazi kroz kristalni (SSB) filtar, eliminisaće korespodenta u potpunosti. Zato je nužno da je propusni filtar uredjaja što uži, recimo 250 Hz i manje (za PSK), poželjno i u visokoj i u niskoj MF uređaja! Na taj način smanjen je broj signala u propusnom opsegu pa tako i onih koji bi mogli da ometaju. Ako koristite uzane filtre u MF-u, VFO-om možete podesiti polozaj propusnog opsega tako da jak ometajući signal izmestite van propusnog opsega a korisni da ostane u propusnom opsegu. Zbog toga široki filtri predvidjeni za SSB rad, veoma su loši za prijem PSK signala!

Ne treba biti lenj, treba se potruditi i nešto pročitati i naučiti, jer se u protivnom lako može da se desi da se PSK31 ne koristi racionalno. To je metoda (uostalom kao CW i RTTY) kojom se medju amaterima telegrafski izmenjuju osnovni podaci a ne pričaju romani. I ne treba smetnuti sa uma da se PSK radi u SSB modu (prijemnik mora da omogući u tom modu uključenje CW filtra ili da sa komandama (ako ih ima) SHFT i WIDTH u IDBT modu smanjiti propusni opseg na što manji). Na FM-u je više nego glupo pokušavati rad u tom modu, jer je širina signala 2000 Hz i više a ne onih 31 Hz ! (svojevremen pokušaji CB-jaša iz YU7BPQ da rade PSK31 na 2 m FM je baš zbog toga neslavno završio a uloženo je toliko u unapred bačene interfejse).

 

Proračun malih transformatora

Ovo je kratak i efikasan način da se dodje do podataka za izradu transformatora malih snag (do 1000 VA). Nije potrebno da znate podatke o kvalitetu samog jezgra a da vaš trafo bude dovoljno dobar i dovoljno efikasan za amaterske potrebe.

Detalji ćete naći u Kako da proracunam moj trafo ?

 

Napajane 3-bnd quada sa jednim kabelom

  Ekonomično je i korisno montirati sistem sa samo jednim kabelom za napajanje. Ako se dobro uradi nije ništa lošije nego napajanje sa buntom od 3 x RG 213. Ako je stub samo 12 m ušteda će biti bar 30 m koaksijalnog kabela. Najveći je problem naći odgovarajuće kondenzatore – mogu i trimeri a da izdrže VF napone (za 50 ili 75 oma nisu tako veliki. Za 100W a SWR dobro podešen, kondenzator bi trebao izdrži bar 200 Vvf, za KW malo više (HI).

Detaljan opis prilagodnog dela naći ćete u dokumentu :

Napajanje kvada


RigExpert TI-7 ili DgiMaster PRO3

  Savremeni računari često ne mogu da prate potrebe programa koje mi koristimo. Svi  odtreda nemju dovoljno RS232 priključka, audio kartica se ne odaziva ....

  Na tržištu su se pojavili USB Interfejsi koji nam rešavaju ovaj problem. Ja sam  isprobao dva takva uredjaja :

    RigExpert TI-7 (proizveden u Ukrajini) i DigiMmaster PRO3 (produkt G4ZLP). Oba uredjaja dolaze sa priključnim kabelom. Kod naručivanja treba naznačiti uredjaj za koji se koristi.

   Oba uredjaja (veoma slični po dimenzijama) formiraju  3 virtualna Com porta i po 1 virtualnu audio karticu, koje naši programi prepoznaju i mogu da koriste.

  Razlika  u funkcijama  nije velika. TI-7  ima  svoj CD, kojim se u računar instalira potreban program koji omogućava rad (instalira se samo jednom). Svaki put kada se računar aktivira program formira 3 virtualna Com porta i audio. TI-7 ima za mene jedan ozbilan  nedostatak : na jedan od moja 4 računara, nije hteo da proradi (WIN 10).

   PRO3, ako je uključen (ima svoj pšrekifdač), aktivira program kojeg ima u sebi tako da  dodatno ne opterećuje računar.

  PRO3  ima  i  WinKey u sebi i može da se aktivira (FB CW).

  Moja je ocena da je PRO3 elegantnije i solidnije rešenje ali i jeftiniji za  nekih 40  EUR.

 

 

 

 

Linear za 6 m

 

 

Linear za 1296 MHz

 

Rezonator lineara za 1296

 

 

Transverter 20/6 m

 

 

Far za 144, 432 i 1296 MHz