Home Brewed equipment

 

 

 
 


y2004g

Tim VOJVODJANII u Tesla Memorijalu

Grupa koja se izdvojila iz YU7BPQ, sa ciljevima pomenutim na stranici HOME, od 2004., takmiči se, razvija i gradi uredjaje sve o svom trošku. (HAM SPIRIT u pravom smislu te reči). Ovaj je kontest ovom timu postao tradicionalan i po tome sto je postao revija samogradnji. Svake se godine pojavi nekoliko novih radova. Neki od radova su opisani na stranicama ovog WEB-a.

Sadrzaj:

- Tesla Memorijal 2007

- Tesla Memorijal 2005

- Tesla Memorijal 2003

- Tesla Memorijal 2004

  

TM 2007 (4N7G)

Šator za 2m, 6m, 13 i 23cm, u pozadini novi 4 el. beam za 6m

 

Sistem ntena za 2m

 

Parabole za 23 i 13 cm. U cevi-nosiocu iluminatora za 23cm nalazi se pretpojačalo HEMPT 0,6 dB

 

Antenski sistem za 70cm

 

Kotlić konac krasi

 

Tim VOJVODJANI 2007

 

 

TM 2005 (YT7T)

Loop sa 30 elemenata za 1296MHz, stakirane Yagi za 2m i parabola od 1.2m za 2.3Ghz

 

Loop za 1.3GHz i parabola za 2.3G i u pozadini 4El Yagi za 6m

IC-910 sa PP na 1.3G (levo), bazni za 2.3G(desno) , transverter sa PA i PP za 2.3 GHz je montiran iza parabole.

FT-736 na 2m. Na njemu antensko PP 0.6 dB A u pozadini komandna kutija home maded rotatora (zelena maska skale instrumenta)

Kutak za 50 MHz

 

432 MHz desno dole, FM u pozadini

 

TM 2004 (YU7QL)

Tim VOJVODJANI

 

Farma antena za 6m, 2m, 70cm i 23cm

 

Svako radno mesto ima svoj laptop : radno mesto za 6m i 2m

 

YU7DZ na 70cm

 

TM 2003 (4N7N)

 

 

Montaža antenskog sistema za 2m

 

Montaža antenskog sistema za 70cm

 

Nova antena za 6m ima 7 elemenata

 

Antena za 70cm sa PP

 

Antena za 23cm

 

Farma antena u TM 2003

 

Radno mesto 6 i 2m

 

Radno mesto za 70cm

 

Prvi put na 23cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linear za 6 m

 

 

Linear za 1296 MHz

 

 Rezonator lineara za 1296

 

 Transverter 20/6 m

 

 Far za 144, 432 i 1296 MHz