Home Brewed equipment

 

 

 

 

 

y2004g

Transverteri

 

Sadržaj:

- Transverter za 2320/144 MHz

- Transverter za 6/28 MHz

 

Transverter 50/28 MHz

I ovaj transverter je nabavljen u KIT-u firme TEN-TEK iz USA. Predvideo sam da radi sa baznim KT FT-1000MP Mark V. KIT transvertera je jako dobro pripremljen, pravo je uživanje sastaviti ga i podesiti. Od instrumenata bili su dovoljni UNImer i jednostavna VF sonda.

Uz pobudu do 5W na izlazu, transverter daje do 8W. Kod prijema iskorišćene su sve performanse baznog uredjaja, za mene jako vžno, jer  je on popunjen brižljivo odabranim kvalitetnim filterim.

Slika levo je početak gradnje, desno preostalo je povezivanje štampane ploče sa elementima na šasiji

.

Slika levo : završna merenja, desno transverter u kućištu.

Prilike na bandu nisu mi išle naruku, zima je. Mali je broj sunčanih pega pa je na višim opsezima veoma tiho. Uradjeno je tek pedesetak veza. Možda će na proleće biti bolje.

 

Transverter 2320/144 MHz

Linearni transverter je sagradjen po DB6NT (MKU23G2-KIT). Za ovu varijantu sam se odlučio iz nekoliko razloga. Nabavka specifičnih delova za ovaj opseg je vrlo neizvesna i u svetu a kod nas nemoguća.

Za proveru i podešavanje nemam potrebnih sprava pa sam se opredelio za ovu sigurnu opciju. Veliko je zadovoljstvo sklapati znalački napravljen KIT, kada elektronika i mehanika lepo "legnu" na svoja mesta a za podešavanje je predvidjeno da se koristi samo univerzalni instrument. Svakako to ima svoju cenu ...

Podešavanje transvertera je jednostavno, UNI-mer i VF sonda su sasvim dovoljni za taj posao.

Za podešavanje u sklopu sa baznim uredjajem napravio sam izvor signala za od XTAL oscilatora, ciji 48-mi harmonik pada tačno u sredinu 13-cm banda.

Transverter je predvidjen da radi sa nešto modifikovanim baznim uredjajem FT-480R.

U razvoju transvertera je korišćena najsavremenija tehnologija u toj oblasti, GaAs Power FET, HEMPT i t.d. Izlazna snaga transvertera je nesto veća od 1W. Šum prijemnika je oko 0.8 dB, transverter bi tako mogao da radi i bez antenskog pretpojačala. Predajnom delu je dodano linearno pojačalo sa max 14.5W (MKU231XL a prijemnom, jedno pretpojačalo sa 0.6dB šuma i max 35dB pojačanja (MKU 232A2). Antenski sistem je parabola od 1.2m (opisana na stranici Parabola za 2G3), kojoj je dobit 26 dBi ili oko 24dBd, tako da je sa 14.5W maksimalna izračena snaga preko 3.6 KW!

Levo je transverter za 2.3GHz u kućistu koja se montira iza parabole, desno napojna jedinica. Iznad napojne bazni FT480R.

 

Ispravljač obezbedjuje 13.8V uz struju od max 6A. Napravljen je sa stabilizatorom L200, koji se pokazao mnogo boljim od standardnih serije 78XX. Sa BD250 održava zadani napon u opsegu od 13.8 do 14.0V pod punim opterćenjem. Kod punog tereta u ovom spoju L200 podigne napon za 0.2V. Ispravljač napaja celi sistem: transverter, PA, pretpojačalo, bazni FT480R i antensko rele. Ugradjena je merna grupa koja daljinski meri struju transvertera i PA i izlazne snage transvertera i PA (koji su na stubu , montirani iza parabole).

Ne učestvujem vise na takmičenjima pa sam kompletan uredjaj sa parabolom i nosačima poklonio radioklubu iz Backog Petrovca.

Shema ispravljača

Shema stabilizatora

Shema merne grupe

 

 

Sekvencionalno uključenje antenskog relea

Bazni uredjaj uz transverter za 13cm je modifikovani FT-480R. Jedna od modifikacija je da sam PTT signal sproveo do transvertera preko koaksijalnog kabela. Ako bih koristio PTT signal direktno, moglo bi doći do neželjenih situacija, kada bi mogao da strada ulazni tranzistor pretpojačala na pr.

Program za logovanje (N1MM) aktivira PTT tek posle nekog vremena, (podesivo u N1MM), šalje CW ili SSB signal na Tx. Ovo kašnjenje sam podesio na 30 msec. To znači da će 30 msec nakon što N1MM aktivira PTT, transverter dobiti CW ili SSB signal iz računara. Za ovih 30 msec, PTT i relei moraju da završe pripemu prijemnika ili pretpojačala i PA.

Vreme ukapčanja malih relea koje sam našao u furdi je oko 6 msec po releju. Vreme ukapčanja koaksijalnog releja je 15 msec. Mali relei su tako vezani da uključuju jedan drugog. Prvi se aktivira posle 6, drugi posle 12 a četvrti posle 24 msec.

Kod prelaska na predaju , pojavom PTT signal, aktivira se koaksijalni rele i prvi od malih releja. Ovaj mali rele isključuje pretpojačalo već posle 6 msec. Četvrti mali rele se aktivira tek za 24 msec, kada uključuje PA. Koaksijalni rele je već prebacio svoje kontakte i opteretio PA, jer mu je zato trebalo svega 15 msec.

Nakon 30 msec sva priprema je obavljena i predaja može da počne.

Kod prelaska na prijem, N1MM prekida emitovanje (CW ili SSB), posle toga prekida PTT i svi relei istovremeno padaju. PA ostaje odmah bez napajanja, a pretpojačalo ga dobija za nijansu kasnije (vreme preklopa kontakta ili vreme "brake before make") a koaksijalni rele vraća antenu na pretpojačalo.

4 mala relea aktiviraju jedan drugog a krajnji posle ca 24 msec

Shema

 

 

 

Linear za 6 m

 

 

Linear za 1296 MHz

 

 

Rezonator lineara za 1296

 

Transverter 20/6 m

 

 

Far za 144, 432 i 1296 MHz